หาคนแก้ Server Pilot Lost Connection จาก Digital Ocean ครับ

ไม่มีความรู้เยอะเรื่อง Server ครับ

ไป Reboot ISO (กดผิด) แล้วมันดันหลุดออกจากกัน เว็บไซต์ทั้งหมดล่ม

และหาวิธี login ด้วย root ไม่ได้ (ทำตามหลายวิธีแล้ว มันก็ยังเข้าไม่ได้)

หาผู้รู้มาแก้ให้หน่อยครับ

Budget 2,000 ครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.