ขายอุปกรณ์ server Mikrotix และอุปกรณ์ Fiber

ขายเหมาอุปกรณ์ Server Mikrotix และอุปกรณ์ Fiber
(หรือสนใจเครื่องไหนเป็นพิเศษ สอบถามได้ค่ะ เสนอราคามาได้เลย)
Mikrotik 4 เครื่อง
Server Rack 4 เครื่อง
Server Tower 2 เครื่อง
เครื่องเข้าหัวสาย Fiber 1 ชุด
Peplink Balance 2 เครื่อง
Peplink 210 2 เครื่อง

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.