ขอความช่วยเหลือหน่อย ครับ Server ผมส่ง mail ออกไม่ได้ ครับ

ขอความช่วยเหลือหน่อย ครับ Server ผมส่ง mail ออกไม่ได้ ครับ

ผมลง directadmin บน centos 6

แรกๆ ที่ ที่ทำ server เสร็จมันก็ส่ง mail ได้นะนะครับ

แต่หลังๆ ส่งไม่ออกแล้ว ครับ รับmail ได้อย่างเดี่ยวครับ

รบกวนแนะนำด้วยครับ

ลองรันคำสั่ง exim -bpc แล้วดูว่ามี mail ค้างใน queue เยอะรึเปล่า
ถ้าอยากรู้ว่า mail ไหนค้าง สั่ง exim -bp ดูครับ

หรือเชค main log ของ exim ดูว่ามัน error รึเปล่าที่ /var/log/exim/mainlog ครับ

เอา ip ไปเชคกะ blacklist ก่อนดีกว่าครับ

เช็ค แล้วครับ ไม่ติด [COLOR=#333333]blacklist ครับ ผมเช็คด้วย mxtoolbox ครับ

[/COLOR][COLOR=#333333]exim -bpc ไม่มีคิว เลยครับ เป็น 0 เลย

[/COLOR][COLOR=#333333]/var/log/exim/mainlog
[/COLOR][COLOR=#333333]
[/COLOR]2015-02-25 07:39:37 1YQPzo-000124-7h Completed
2015-02-25 07:44:08 1YQP4w-0000ku-V9 SMTP error from remote mail server after initial connection: host agent.hammerwin.com [23.238.33.36]: 421 Too many concurrent SMTP connections; please try again later.
2015-02-25 07:44:08 1YQP4w-0000ku-V9 == salniven43@agent.hammerwin.com R=lookuphost T=remote_smtp defer (0): SMTP error from remote mail server after initial connection: host agent.hammerwin.com [23.238.33.36]: 421 Too many concurrent SMTP connections; please try again later.
2015-02-25 07:50:01 1YQQAr-00015W-Tl <= diradmin@ns.dddd.co.th U=diradmin P=local S=913 T=“New Message: Brute-Force Attack detected in service log from IP(s) 103.41.124.51” from <diradmin@ns.dddd.co.th> for admin@ns.dddd.co.th
2015-02-25 07:50:01 1YQQAr-00015W-Tl => admin <admin@ns.dddd.co.th> F=<diradmin@ns.dddd.co.th> R=localuser T=local_delivery S=1031
2015-02-25 07:50:01 1YQQAr-00015W-Tl Completed
2015-02-25 07:53:35 H=blackhole.mgu.ac.jp [202.245.165.5] F=<christywalton381@gmail.com> rejected RCPT <info@jobddg.com>:
2015-02-25 07:53:37 H=blackhole.mgu.ac.jp [202.245.165.5] incomplete transaction (QUIT) from <christywalton381@gmail.com>
2015-02-25 07:58:59 1YQOIY-0000Za-6Y => winifredgulley@mobile.burmails.com F=<gool@ns.dddd.co.th> R=lookuphost T=remote_smtp S=2230 H=mobile.burmails.com [23.238.33.36] X=TLSv1.2:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:256 C="250 OK id=1YQQKT-0005iP-Qy"
2015-02-25 07:58:59 1YQOIY-0000Za-6Y Completed
[COLOR=#333333]
[/COLOR]

ส่งไม่ออกแล้วมีอีเมล์ตีกลับหรือปล่าวครับ แล้วอีเมล์ตีกลับแจ้งว่าอะไรครับ

ไม่มี mail ตีกลับ เลยครับ

อาจจะเป็นไปได้ว่าอีเมล์นั้นยังไม่ได้ส่งออกจาก server เลย คงต้องไล่ตรวจสอบจาก log ดูครับ เพราะ log ที่คุณ post ไว้มีรายละเอียด น้อยเกินไปที่จะตรวจสอบวว่าส่งไม่ออกไปเพราะอะไร
และ ไม่ทราบว่าถ้าส่้งถึงกันภายใน เครื่องได้รับหรือปล่าว? ถ้าได้รับก็ต้องทดสอบง่ายๆ ว่า connect ไป mail server อื่นได้หรือปล่าว เช่น telnet gmail-smtp-in.l.google.com smtp

ลองใช้ telnet ส่ง e-mail ออกดูครับ ว่ามีการส่งได้หรือเปล่า
วิธีใช้ telnet ส่ง e-mail หาได้จาก google ครับ

ขอบคุณครับ เดี่ยวผม ลอง ตาม วิธีที่ ท่าน บอกไว้แล้วจะมาแจ้งผลนะครับ …ผมคิดว่า น่าจะมีคนอื่นๆที่ติดแบบผม บ้างละ

ปกติผมจะใช้ mail Server ของ Gmail ทำให้ลูกค้าทั้งหมดเลย ยังไม่เคยใช้ mail ของ host ตัวเองเลย

ขอบคุณครับ

ลองสั่ง exim -v bank@bestinternet.co.th มาดูหน่อยครับ

ถ้า exim -v แล้วต้องพิมพ์ข้อความต่อด้วย แล้วจบด้วย Ctrl+D

From: user@domain.com
To: bank@bestinternet.co.th
Subject: Testing Exim

This is a test message.
^D

[output]
^C

ได้ผล แบบนี้ ครับ

exim -v anugool@hotmail.com

test send mail
LOG: MAIN
<= root@ns.adb.co.th U=root P=local S=313
[root@ns ~]# delivering 1YTimO-0006fl-J1
LOG: MAIN
** anugool@hotmail.com F=<root@ns.adb.co.th> R=virtual_aliases:
LOG: MAIN
<= <> R=1YTimO-0006fl-J1 U=mail P=local S=1098 T="Mail delivery failed: returning message to sender"
delivering 1YTinY-0006gn-QC
LOG: MAIN PANIC
User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
LOG: MAIN
== root@ns.adb.co.th R=localuser T=local_delivery defer (-29): User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
LOG: MAIN
Completed
^C

root ถูกกำหนดไว้ใน never_users ทำให้ไม่สามารถส่งอีเมล์ออกได้

ถ้าหากต้องการส่งอีเมล์จาก root แนะนำให้สร้าง alias

/etc/aliases
root: user@domain.com

หรือ login โดยใช้ user ธรรมดาแล้วพิมพ์คำสั่ง exim -v ใหม่

ผมมีข้อสังเกตุ ครับ ไม่รู้มันเกี่ยวกันหรือป่าว ครับ คือต้อนแรก ที่ทำ Server ครับ

adb.co.th มันไม่ได้ชี้ mx เป็น Google mail server ส่ง mail ได้ครับ

แต่พอชี้ ไปเป็น Googl mail server มันก็ส่งไม่ออกเลย เกี่ยวกันหรือป่าวครับ

บอกไม่ได้ครับ ต้องดูผลจาก log ที่แจ้ง ให้รัน exim -v <email> จาก user ธรรมดา มาดูดีกว่า ดูจากผลการทำงานของระบบดีกว่า เพราะถ้าส่งออกไม่ได้ หรือมีปัญหา ระบบจะบอกมาเองครับ

ผม login โดยใช้ User อื่น ในเครื่อง แระครับ
ได้ผลดังนี้ ครับ

$ exim -v anugool@hotmail.com
test send mail
LOG: MAIN
<= anugool@adb.co.th U=anugool P=local S=315
[anugool@ns ~]$ delivering 1YTjrd-0008RN-Iz
LOG: MAIN
** anugool@hotmail.com F=<anugool@adb.co.thh> R=virtual_aliases:
LOG: MAIN
<= <> R=1YTjrd-0008RN-Iz U=mail P=local S=1109 T="Mail delivery failed: returning message to sender"
delivering 1YTjrm-0008Rg-AX
LOG: MAIN
Completed
LOG: MAIN
=> anugool <anugool@adb.co.th> F=<> R=localuser T=local_delivery S=1207
LOG: MAIN
Completed
^C

ระบบแจ้งว่าส่งไม่ออก ดูข้อผิดพลาดในเมล์ตีกลับที่ anugool@adb.co.th ครับ

ได้ผลแบบนี้ ครับ

แนะนำด้วยครับ

Return-path: <>
Envelope-to: anugool@adb.co.th
Delivery-date: Fri, 06 Mar 2015 11:28:02 +0700
Received: from mail by adb.co.th with local (Exim 4.84)
id 1YTjrm-0008Rg-AX
for anugool@adb.co.th; Fri, 06 Mar 2015 11:28:02 +0700
X-Failed-Recipients: anugool@hotmail.com
Auto-Submitted: auto-replied
From: Mail Delivery System <Mailer-Daemon@adb.co.th>
To: anugool@adb.co.th
Subject: Mail delivery failed: returning message to sender
Message-Id: <E1YTjrm-0008Rg-AX@adb.co.th>
Date: Fri, 06 Mar 2015 11:28:02 +0700

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

anugool@hotmail.com

------ This is a copy of the message, including all the headers. ------

Return-path: <anugool@adb.co.th>
Received: from anugool by adb.co.th with local (Exim 4.84)
(envelope-from <anugool@adb.co.th>)
id 1YTjrd-0008RN-Iz
for anugool@hotmail.com; Fri, 06 Mar 2015 11:28:02 +0700
Message-Id: <E1YTjrd-0008RN-Iz@adb.co.th>
From: anugool@adb.co.th
Date: Fri, 06 Mar 2015 11:28:02 +0700

test send mail

แปลกมาก เมล์ตีกลับแต่ไม่ระบุสาเหตุ

ลองไล่ตรวจดู log ของ exim ในช่วงเวลา 11:28 ดูสิครับ น่าจะมีรายละเอียดอยู่

โดยทั่วไปเมล์ตีกลับจะแจ้งลักษณะนี้

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

xxxxxxx@xxxxxxx
retry time not reached for any host after a long failure period <---- เหตุผล

------ This is a copy of the message, including all the headers. ------