ถามปัญหาเรื่อง server รับ mail ไม่ได้ครับ

ผมเพิ่งลง email server บน ubuntu 9.10 + squirrelmail
มี account คือ admin@xxx.com กับ support@xxx.com
ทั้ง 2 account สามารถใช้ squirrelmail ส่ง mail ได้ตามปกติ
และ account admin@xxx.com สามารถรับ mail จาก gmail ได้ แต่ account support@xxx.com ไม่สามารถรับ mail ได้
ซึ่งข้อความที่ส่งก็ไม่ได้มีอะไรมาก subject: test message: test

server ตอบกลับมาดังนี้

I’m sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It’s attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

ตอนนี้แก้ไขได้แล้ว เนื่องจาก set aliases ผิดครับ