ด่วนขาย Server Intel ขนาด 1U รุ่น S3200SH / 9,800 บาทพร้อมส่ง

กระทู้ถูกปิด เพราะคุณทำผิดกติกา
โพสเตือนในกระทู้แรกแล้วให้อ่านกติกา ก็ยังมาดันกระทู้ต่อจากโพสของผมอีก
แสดงถึงไม่สนใจในกติกาของสังคมเลย

อธบายให้ชัดเจนครับ เผื่อ่านกติกาแล้วไม่เข้าใจ

กระทู้แรกที่ผิดเพราะ
[COLOR=#ff0000]“การตอบต่อท้ายกระทู้แต่ละครั้ง ต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 7 วันนับจากการตอบท้ายกระทู้ครั้งก่อน ยกเว้นกรณีเหมาะสม หรือจำเป็น เช่น การปิดการขาย หรือตอบคำถามลูกค้า[/COLOR]”

ผมถึงลบ คุณก็มาใช้วิธีโพสกระทู้ใหม่อีก ก็ถูกลบอีกเพราะ
[COLOR=#ff0000]“ห้ามโฆษณาเรื่องเดียวกันหรือเรื่องใกล้เคียงกัน มากกว่า 1 กระทู้”[/COLOR]

กระทู้นี้ ผม edit ข้อความออก คุณก็มา edit ของผมออก แล้วโพสขายของใหม่อีก

เข้าใจในความผิดหรือยังครับ

กระทู้ถูกปิด เพราะคุณทำผิดกติกา
โพสเตือนในกระทู้แรกแล้วให้อ่านกติกา ก็ยังมาดันกระทู้ต่อจากโพสของผมอีก
แสดงถึงไม่สนใจในกติกาของสังคมเลย

อธบายให้ชัดเจนครับ เผื่อ่านกติกาแล้วไม่เข้าใจ

กระทู้แรกที่ผิดเพราะ
[COLOR=#ff0000]“การตอบต่อท้ายกระทู้แต่ละครั้ง ต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 7 วันนับจากการตอบท้ายกระทู้ครั้งก่อน ยกเว้นกรณีเหมาะสม หรือจำเป็น เช่น การปิดการขาย หรือตอบคำถามลูกค้า[/COLOR]”

เพิ่มเติม
โพสกระทู้แรก 25th April 2012, 06:50 PM
โพสครั้งที่ 2 25th April 2012, 11:16 PM อันนี้ไม่ว่ากันเพราะมาแจ้งว่าขายไปเครื่องหนึ่งแล้ว
โพสครั้งที่ 3 26th April 2012, 10:12 AM ดันกระทู้
ผมโพสเตือน 26th April 2012, 10:31 AM
โพสครั้งที่ 4 26th April 2012, 11:58 PM อันนี้ไม่ว่ากันเพราะมาแจ้งว่าขายไปอีกเครื่องหนึ่งแล้ว
โพสครั้งที่ 5 วันนี้, 12:06 AM ดันกระทู้

ผมถึงลบ คุณก็มาใช้วิธีโพสกระทู้ใหม่อีก ก็ถูกลบอีกเพราะ
[COLOR=#ff0000]“ห้ามโฆษณาเรื่องเดียวกันหรือเรื่องใกล้เคียงกัน มากกว่า 1 กระทู้”[/COLOR]

กระทู้นี้ ผม edit ข้อความออก คุณก็มา edit ของผมออก แล้วโพสขายของใหม่อีก

เข้าใจในความผิดหรือยังครับ

ขอโพสไว้อีกโพสครับ เดี๋ยวก็มา edit ของผมออกอีกแหละ