รับวาง Server/Gaming Co-Location Thai/Singapore/US เชื่อมต่อ Inter Hop สั้นๆ

Co-Location | บริการรับฝากเครื่องเซิฟเวอร์
บริการเช่าพื้นที่และวางเซิฟเวอร์ ด้วยมาตรฐาน DATA CENTER ตามสากล
พร้อมทั้งบริการตลอด 24 ชั่วโมง

Co-Location @ CSL-The Cloud Data Center, Bangkok, Thailand

Package: 1 U เริ่มต้นที่ 2,000฿ / เดือน
Network: Unmetered Domestic 1000 Mbps Share/ Inter 50Mbps share
IPv4 address: 1 IP
24/7 *365 Basic Remote Hand Support

Package: Gaming Co-Location 1 U เริ่มต้นที่ 8,000฿ / เดือน (ทดสอบใช้งาน วางฟรีเดือนแรก)
Network: Unmetered Share Bandwidth
Ethernet Port: 1000 Mbps
IPv4 address: 1 IP
24/7 *365 Basic Remote Hand Support
Private VLAN - Anti-DDoS upto 10 Tbps
Support Games: Minecraft, DayZ, FiveM, SA-MP, Half-Life, CS: GO, Ark, Lineage

Private 1/4 Rack เริ่มต้น 11,000฿ / เดือน
IP Address: 10 IP
Power: 4 Amp
Bandwidth: Unmetered
Domestic: 1000 Mbps Share from 10G Uplink
International: 50 Mbps Share from 10G Uplink
24/7 * 365 Basic Remote Hand Support

Private 1/2 Rack เริ่มต้น 20,000฿ / เดือน
IP Address: 20 IP
Power: 8 Amp
Bandwidth: Unmetered
Domestic: 1000 Mbps Share from 10G Uplink
International: 100 Mbps Share from 10G Uplink
24/7 * 365 Basic Remote Hand Support

Package: Full Rack เริ่มต้น 38,000฿ / เดือน
IP Address: 64 IP
Power: 16 Amp
Bandwidth: Unmetered
Domestic: 10000 Mbps Dedicated (การันตี)
International: 100 Mbps Share from 10G Uplink
24/7 * 365 Basic Remote Hand Support

Co-Location @ Singapore Data Center / รับฝากเครื่องจากที่ไทยฟรี
Package: 1 U เริ่มต้นที่ 5,000฿ / เดือน
Network: Unmetered 100 Mbps Share
IPv4 address: 1 IP
24/7 * 365 Basic Remote Hand Support
Free Unlimited Anti-DDoS upto 10 Tbps

Private 1/4 Rack เริ่มต้น 20,000฿ / เดือน
IP Address: 10 IP
Power: 4 Amp
Bandwidth: Unmetered 100 Mbps
Ethernet Port: 1000 Mbps
24/7 * 365 Basic Remote Hand Support
Free Unlimited Anti-DDoS upto 10 Tbps

Private 1/2 Rack เริ่มต้น 40,000฿ / เดือน
IP Address: 20 IP
Power: 8 Amp
Bandwidth: Unmetered 100 Mbps
Ethernet Port: 1000 Mbps
24/7 * 365 Basic Remote Hand Support
Free Unlimited Anti-DDoS upto 10 Tbps

Package: Full Rack เริ่มต้น 62,000฿ / เดือน
IP Address: 64 IP
Power: 16 Amp
Bandwidth: Unmetered 500 Mbps
Ethernet Port: 1000 Mbps
24/7 * 365 Basic Remote Hand Support
Free Unlimited Anti-DDoS upto 10 Tbps

Co-Location @ Miami US Data Center / บริการรับ/ประกอบเครื่องจาก shipping ฟรี
Package: 1 U เริ่มต้นที่ 3,000฿ / เดือน
Network: Unmetered 1000 Mbps Share
IPv4 address: 1 IP
24/7 * 365 Basic Remote Hand Support
Free Unlimited Anti-DDoS upto 10 Tbps

Private 1/4 Rack เริ่มต้น 15,000฿ / เดือน
IP Address: 10 IP
Power: 4 Amp@208v (Usable)
Bandwidth: Unmetered 1000 Mbps Share
Ethernet Port: 1000 Mbps
24/7 * 365 Basic Remote Hand Support
Free Unlimited Anti-DDoS upto 10 Tbps

Private 1/2 Rack เริ่มต้น 28,000฿ / เดือน
IP Address: 20 IP
Power: 8 Amp@208v (Usable)
Bandwidth: Unmetered 1000 Mbps Share
Ethernet Port: 1000 Mbps
24/7 * 365 Basic Remote Hand Support
Free Unlimited Anti-DDoS upto 10 Tbps

Package: Full Rack เริ่มต้น 45,000฿ / เดือน
IP Address: 64 IP
Power: 16 Amp@208v (Usable)
Bandwidth: Unmetered 1000 Mbps (Dedicated)
Ethernet Port: 1000 Mbps
24/7 * 365 Basic Remote Hand Support
Free Unlimited Anti-DDoS upto 10 Tbps

บริการ Private Cloud Server

บริการ Cloud Web Hosting

บริการ Cloud Email Hosting
Dot Enterprise Email Hosting

Test Ping/Traceroute IP: 202.94.166.30

บริษัท ดอท เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
Dot Enterprise Co, Ltd.
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต 4703 (ริเวอร์ 33) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Email: sales [ at ] de.co.th
Tel: 02-026-6375 ext 1
Line: @dotent

ดันครับ รับวาง gaming colo


การันตี Firewall รับได้ 10M pps++ ครับ