ขายเครื่อง Server dell + Switch Cisco 16/24 Port เหมาๆ ราคาพิเศษ

ขายเครื่อง Server dell + Switch Cisco 16/24 Port เหมาๆ ราคาพิเศษ

สนใจติดต่อ line :gusaeb

ถ้าลง spec กับราคาไว้ด้วยก็แจ่มเลยฮะ

เด่วขอลงรายละเอียดและรูปให้ดูกันครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.