[ขาย] Server Dell R620

[ขาย] Server Dell R620

Dell PowerEdge R620
2 CPU (E5-2670@2.6GHz)
128 GB Memory
3.6 TB Storage (SAS 900GBx4)
16 Cores
Power x2
36,500.00 baht

Available for VMware EXSi Version5.5

สนใจติดต่อได้นะครับ ::02-430-1420 ,096-1154535
Line : nanonetcloud.com
สั่งซื้ออนไลน์ได้ที่ :: nanonet.Lnwshop.com

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.