บริการฝากวาง SERVER Colocation กสท บางรัก


#1

ให้บริการฝากวาง Colocation SERVER คุณภาพสูง ราคาประหยัด ทีตึกการสื่อสารแห่งประเทศไทย (บางรัก) ไปรษณ๊ย์กลาง

PROMOTION 10 เครื่องแรก

ค่าฝากวาง SERVER 1u ราคาเพียงเดือนละ 2,000 บาท (จ่ายรายปี มีส่วนลดเพิ่มเติม)

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaidreamhost.com/colo.php

ติดต่อ

บริษัท แนปเทค จำกัด
LINE ID: @RACKTHAI หรือ หรือกด https://goo.gl/ubZSuG
เบอร์โทร 02-108-6808
มือถือ 093-265-1555
Email : Sales@thaidreamhost.com


#2

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaidreamhost.com/colo.php
ติดต่อ
บริษัท แนปเทค จำกัด

LINE ID: @RACKTHAI หรือ หรือกด https://goo.gl/ubZSuG

เบอร์โทร 02-108-6808

มือถือ 093-265-1555

Email : Sales@thaidreamhost.com


#3

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaidreamhost.com/colo.php

ติดต่อ

บริษัท แนปเทค จำกัด
LINE ID: @RACKTHAI หรือ หรือกด https://goo.gl/ubZSuG
เบอร์โทร 02-108-6808
มือถือ 093-265-1555
Email : Sales@thaidreamhost.com


#4


#5

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaidreamhost.com/colo.php
ติดต่อ
บริษัท แนปเทค จำกัด
LINE ID: @RACKTHAI หรือ หรือกด https://goo.gl/ubZSuG
เบอร์โทร 02-108-6808
มือถือ 093-265-1555
Email : Sales@thaidreamhost.com


#6

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaidreamhost.com/colo.php 1

ติดต่อ

บริษัท แนปเทค จำกัด

LINE ID: @RACKTHAI หรือ หรือกด https://goo.gl/ubZSuG

เบอร์โทร 02-108-6808

มือถือ 093-265-1555

Email : Sales@thaidreamhost.com


#7

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaidreamhost.com/colo.php 1

ติดต่อ

บริษัท แนปเทค จำกัด

LINE ID: @RACKTHAI หรือ หรือกด https://goo.gl/ubZSuG

เบอร์โทร 02-108-6808

มือถือ 093-265-1555

Email : Sales@thaidreamhost.com


#8

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaidreamhost.com/colo.php 1 1
ติดต่อ
บริษัท แนปเทค จำกัด
LINE ID: @RACKTHAI หรือ หรือกด https://goo.gl/ubZSuG
เบอร์โทร 02-108-6808
มือถือ 093-265-1555
Email : Sales@thaidreamhost.com


#9

สนใจสอบถามได้ค่ะ

ติดต่อ

บริษัท แนปเทค จำกัด

LINE ID: @RACKTHAI หรือ หรือกด https://goo.gl/ubZSuG

เบอร์โทร 02-108-6808

มือถือ 093-265-1555


#10

สนใจสอบถามได้ค่ะ
ติดต่อ
บริษัท แนปเทค จำกัด
LINE ID: @RACKTHAI หรือ หรือกด https://goo.gl/ubZSuG 1
เบอร์โทร 02-108-6808
มือถือ 093-265-1555


#11

สนใจสอบถามได้ค่ะ
ติดต่อ
บริษัท แนปเทค จำกัด
LINE ID: @RACKTHAI หรือ หรือกด https://goo.gl/ubZSuG 1
เบอร์โทร 02-108-6808
มือถือ 093-265-1555


#12

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaidreamhost.com/colo.php
ติดต่อ
บริษัท แนปเทค จำกัด
LINE ID: @RACKTHAI หรือ หรือกด https://goo.gl/ubZSuG
เบอร์โทร 02-108-6808
มือถือ 093-265-1555
Email : Sales@thaidreamhost.com


#13

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaidreamhost.com/colo.php
ติดต่อ
บริษัท แนปเทค จำกัด
LINE ID: @RACKTHAI หรือ หรือกด https://goo.gl/ubZSuG
เบอร์โทร 02-108-6808
มือถือ 093-265-1555
Email : Sales@thaidreamhost.com


#14

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaidreamhost.com/colo.php
ติดต่อ
บริษัท แนปเทค จำกัด
LINE ID: @RACKTHAI หรือ หรือกด https://goo.gl/ubZSuG
เบอร์โทร 02-108-6808
มือถือ 093-265-1555
Email : Sales@thaidreamhost.com