หาจ้างคนสอน ล้าง Server 2008R2

สวัสดีครับ
ต้องการเรียนรู้วิธีการล้าง Server (Windows Server 2008R2) Step by Step
โดยที่ข้อมูล, Role ยังอยู่เหมือนเดิม

  • Active Directory Domian
  • DNS Server
  • File server
  • Web Server

***ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ระดับนึง
ขอบคุณครับ

ติดต่อ
คณต้น - 0611909202