ต้องการใบเสนอราคา Server 1U 2xE5-1230 หรือเทียบเท่า

ต้องการใบเสนอราคา Server 1U 2xE5-2630 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
จำนวน 4 เครื่อง ทุกเครื่อง Ram 16GB

Harddisk SAS 15k 300GBx2 จำนวน 1 เครื่อง
Harddisk SAS 15k 300GBx1 จำนวน 3 เครื่อง

Brand หรือ ประกอบก็ได้

อาจจะสั่ง 2 ชุดครับ รวมเป็น 8 เครื่อง

รบกวนส่งใบเสนอราคามาที่ support@fenixz.net

ส่งใบเสนอราคาให้ทาง support@fenixz.net ที่แจ้งแล้วนะครับ
รบกวนตรวจสอบด้วย