Segmentation fault คืออะไรหรือครับ

คือ ทำการ backup psa_dump ของ plesk นะครับ บรรทัดสุดท้ายมันขึ้น done พอดี แต่มี Segmentation fault ต่อท้ายแบบนีนะครับ
"
Backup process is done.
Segmentation fault

"

แบบนี้ คืออะไรหรือครับ มันเป็นสัญญาณว่าเครือ่งมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
ขอบคุณครับ

คิดว่าเป็น error เกี่ยวกับ memory ครับ
ประมาณว่าโปรแกรมพยายามอ่านเขียน memory ส่วนที่ไม่อนุญาต

แปลว่าโปรแกรมมีปัญหาฮะ (โปรแกรมมี Bug) ของใช้ Gnu Debugger attached เข้าไป จะบอกว่า Error ที่ Function ไหน หรืออีกทาง ก็ลองสอบถามทาง cPanel โดยตรงฮะ เมื่อก่อนตอนผมเขียนโปรแกรมบน Linux เจอบ่อย เวลาอ้างต่ำแหน่งจากตัวแปรผิดพลาดหนะ.