[ซื้อ] ตามหา SAS HDD 2.5 600GB ขึ้นไป ใส่ Dell R640

[ซื้อ] ตามหา SAS HDD 2.5 600GB ใส่ Dell R640

ติดต่อ Line : 0960022583

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.