RSS Feed ของ THT ในระบบ vBulletin

สำหรับ RSS Feeds ของแต่ละหมวดจะดูได้จากสัญญลักษณ์ตามรูปที่หน้าแรกครับ


ซึ่ง url ของ feeds จะอยู่ในรูปแบบนี้

ตัวสุดท้ายเป็น forum id ครับ

หากท่านต้องการ feeds ของทุกหมวดรวมกัน เรียกได้จากที่นี่