คำสั่ง route add -host reject

คือผมไป block ip ผิดนะครับ

route add -host 202.xx.xx.xxx reject

เลยอยากรู้ว่าเราจะปลด block มันได้อย่างไรเหรอครับ
และเราจะเช็คได้ไหมว่าเราเคย block อะไรไปแล้วบ้าง

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ ได้ละ