มีวิธีแก้ Roundcube ใน DA ไหมขึ้น Invalid request! No data was saved

มีวิธีแก้ Roundcube ใน DA ไหมขึ้น Invalid request! No data was saved

ถ้าสั่ง php -v มันจะขึ้น

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library ‘/usr/lib64/php/modules/memcached.so’ - /usr/lib64/php/modules/memcached.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0

ประมาณนี้ ด้วยหรือเปล่าครับ

ถ้าเป็นแบบนั้นให้ติดตั้ง memcached ใหม่ครับ