ลง roundcube ใน centos7 แล้วไปลบแฟ้ม roundcubemail ออก หลังจากนั้นจะลงซ้ำไม่ได้ ทำอย่างไรครับ

รบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ

ตอนแรกลง roundcube ผ่าน yum roundcube ใน centos7 แล้วใช้ไม่ได้ขึ้น 403 404 เลยกะว่าจะลบแล้วลงใหม่
ไปลบแฟ้ม roundcubemail และ DB roundcubemail ออก หลังจากนั้นจะลง ซ้ำไม่ได้
ขึ้นว่า

Package roundcubemail-1.1.1-2.el7.noarch already installed and latest version
Nothing to do

ทำอย่างไรครับ

ขอบคุณครับ

yum reinstall roundcubebmail

ขอบคุณครับ