ขอความช่วยเหลือเรื่อง rewrite ของ Apache หน่อยครับ

ถ้า url ผมเป็น
http://sv2.domain.com/497McLxvD5

ผมจะเขียนในไฟล์ .htaccess อย่างไงหร่อครับเพื่อให้มันเป็นในรูปแบบ
http://domain.com/sv2/497McLxvD5

ขอบคุณทุกท่านมากครับ