Restart Apache ยังไง ช่วยที (ได้แล้วครับ)

พอดีพึ่งเซ็ตอัป SSL แต่ต้องรีสตาร์ทอาปาเช่ จะต้องทำอย่างครับมือใหม่อ่ะครับ

ใช้ Apache/2.0.52 (Red Hat)

ถ้า ลงผ่าน rpm ก็ service httpd restart

ถ้าไม่ได้ลอง apachectl restart