สอบถามการเป็น Reseller ของ ThNic หน่อยครับ

สอบถามการเป็น Reseller ของ ThNic หน่อยครับ

ไม่ทราบว่ากรณีที่เคยจด domain กับ thnic อยู่ก่อนหน้านี้ แล้วถ้าจะย้าย domain นี้เข้ามาอยู่ใน account reseller

จะต้องทำเอกสารจากฝั่งลูกค้าหรือเปล่าครับ

หรือมีวิธีดำเนินการแบบใดครับ

ขอบคุณครับ

ย้าย reseller ต้องทำครับ และ ทำทุกโดเมนด้วย

ถ้าเราเป็นคนดูแล Account จัดการโดเมนที่ THNIC เองสามารถทำหนังสือย้ายชื่อโดเมนทั้งหมดทีเดียว โดยเราเป็นผู้ขอย้ายในฐานะผู้ดูแล Account จัดการโดเมนโดเมนทั้งหมดนั้นได้ครับ

ถ้าแบบนี้ไม่สมัครดีกว่า เพราะวุ่นมากกับการต้องขอเอกสารจากลูกค้า

ถ้าแบบนี้ค่อยยังชั่วหน่อย

ท่านอื่นมีอะไรแนะนำอีกไหมครับ

คือยึดหลักแบบนี้ล่ะครับ

ถ้าสมมุติเจ้าของโดเมนเป็นคนเดียวกันหมดทุกโดเมนแบบนี้ทำเรื่องเอกสารทีเดียว list ชื่อไปเลย

แต่โดยทั่วไปสำหรับ .th จะทำไม่ได้ล่ะครับเพราะหนึ่งหน่วยงานต่อหนึ่ง .th หรืออาจยกเว้นที่ .in.th ที่อาจทำได้

สมมุติ abc.ac.th ของโรงเรียน A

และ

efg.ac.th ของโรงเรียน B

แบบนี้ต้องทำแยกแน่นอนครับ