Req: โปรแกรม ScreenShot ยาวๆบน Linux ครับ + ภาษาไทยบน Abiword

ต้องการจับภาพเว็บยาวๆบน Linux อ่าครับ … หาม่ายเจอ -_-

กับการใช้ Abiword ให้อ่าน + พิมพ์ไทยได้อ่าครับ หรือมีโปรแกรมใหนจัดการกับ .doc ไทยๆได้บ้างครับ

ขอบคุณครับ

(Fedora Core 8 )

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4889

http://www.openoffice.org/

ขอบคุณครับ