โดเมนที่เพิ่งหมดอายุ หลังจาก renew กี่วันจึงใช้งานได้ครับ

โดเมนที่เพิ่งหมดอายุ หลังจาก renew กี่วันจึงใช้งานได้ครับ

โดเมนลูกค้าผม หมดอายุมา 7 วัน แล้วผมก็ renew
ผ่านมา 1 วันยังเด้งไปหน้า http://www2.searchresultsdirect.com/parking.php4?domain=xxxxxxxxx…
อยู่เลย

trace dns ครับ

ปกติหน้าเตือนหมดอายุพวกนี้ DNS TTL อย่างน้อยๆ ก็ 2 วัน
จำกันยาวเลยแหละ

ในทางทฤษฎีใช้งานได้ทันทีครับ แต่ปัญหาคือ dns มันจำกันนานแบบไอซ์ว่า

อย่างนี้นี่เอง

อย่างคุณ ไอซ์ว่าเลยครับ TTL (Time-To-Live) ของพวกหน้า Parking Page มันนาน