มีปัญหาเรื่อง renew SSL Certificate บน Directadmin ผ่าน Let's Encrypt

ผมมีปัญหาเรื่องการ renew SSL certificate ครับ เบื้องต้นมีข้อความ error ดังนี้

Setting up certificate for a hostname: mydomain
2022/06/11 00:12:05 [INFO] [mydomain, mail.mydomain, pop.mydomain, smtp.mydomain, webmail.mydomain, www.mydomain] acme: Obtaining SAN certificate
2022/06/11 00:12:06 [INFO] [mydomain] AuthURL: https ://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz-v3/111111111111
2022/06/11 00:12:06 [INFO] [mail.mydomain] AuthURL: https ://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz-v3/111111111111
2022/06/11 00:12:06 [INFO] [pop.mydomain] AuthURL: https ://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz-v3/111111111111
2022/06/11 00:12:06 [INFO] [smtp.mydomain] AuthURL: https ://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz-v3/111111111111
2022/06/11 00:12:06 [INFO] [webmail.mydomain] AuthURL: https ://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz-v3/111111111111
2022/06/11 00:12:06 [INFO] [www.mydomain] AuthURL: https ://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz-v3/111111111111
2022/06/11 00:12:06 [INFO] [mydomain] acme: authorization already valid; skipping challenge
2022/06/11 00:12:06 [INFO] [mydomain] acme: authorization already valid; skipping challenge
2022/06/11 00:12:06 [INFO] [pop.mydomain] acme: authorization already valid; skipping challenge
2022/06/11 00:12:06 [INFO] [mail.mydomain] acme: authorization already valid; skipping challenge
2022/06/11 00:12:06 [INFO] [smtp.mydomain] acme: authorization already valid; skipping challenge
2022/06/11 00:12:06 [INFO] [webmail.mydomain] acme: authorization already valid; skipping challenge
2022/06/11 00:12:06 [INFO] [mydomain, mail.mydomain, pop.mydomain, smtp.mydomain, webmail.mydomain, www.mydomain] acme: Validations succeeded; requesting certificates
2022/06/11 00:12:09 [INFO] [mydomain] Server responded with a certificate.
Certificate for mydomain,mail.mydomain,pop.mydomain,smtp.mydomain,webmail.mydomain,www.mydomain has been created successfully!
DirectAdmin certificate has been setup.
Setting up cert for Exim…
Setting up cert for WWW server…
Setting up cert for FTP server…
The services will be restarted in about 1 minute via the dataskq.

และบังเอิญปัญหามันเกิดขึ้นพร้อมๆ กับ Error ใน DirectAdmin ดังรายละเอียดด้านล่าง

ioctl can’t find the server’s ip address for ens192:0 : Cannot assign requested address

ซึ่งผมได้ตรวจสอบใน Directadmin.conf แล้ว ethernet_dev ก็เป็น ens192 แล้ว

ไม่แน่ใจว่าปัญหามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าครับระหว่าง error 2 ตัวนี้ และผมยังไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไขอย่างไร
รบกวนขอความช่วยเหลือเด้วยนะครับ Certificate จะ expired เดือนหน้านี้แล้วครับ

ขอบคุณมากครับ

ไม่เห็น error ครับ ขอดูปัญหาหน่อย เจอ error อะไรตอนต่อ renew ssl