เราสามารถ redirect เฉพาะหน้าแรกได้ไหมครับ

มันมีวิธีแก้ code ใน .htaccess ไหมครับ

แบบใครเข้า โดเมน aaa. com ให้ redirect ไปที่ bbb. com

แต่ถ้าเข้า aaa.com/1234 ไม่ต้อง redirect

ขอบคุณครับ

RewriteEngine On
RewriteRule ^$ http://bbb.com/ [L,R=301]