ป้องกัน redirect จากเว็บ Spam

เว็บลูกค้า โดนเว็บอื่น(Spam) Redirect มาที่เรา จะแก้หรือ block ยังไงได้บ้างครับ

เบื้องต้นผมเช็ต HTTP_REFERER มันไม่มีค่าโดเมนนั้นมาด้วย
ปกติจะใช้ htaccess แบบนี้กันบางเว็บได้ครับ

RewriteCond %{HTTP_REFERER} xxxxxx.com [NC]
RewriteRule .* - [F]

แต่เว็บนี้ไม่มีค่า HTTP_REFERER เลยไม่รู้จะกันยังไงครับ (รู้โดเมนและ IP ปลายทาง)

วันนี้เพิ่งรู้ว่าเว็บเราโดนเว็บอื่น redirect มา ลองบล็อคที่ .htaccess แล้วก็ไม่ได้
ไม่ทราบว่าคุณแก้ไขได้ไหม๊คะ ทำอย่างไร