ใครพอจะทราบวิธี Redirect IP+ PORT มั้งครับหรือใครรับทำติดต่อด่วนเลยครับ

สิ่งที่ผมอยากขอความรู้หรือใครที่รับทำช่วยแนะนำหรือติดต่อผมทีครับ
งานจะเป็นแบบนี้ครับ

[TABLE=“width: 500”]
[TR]
[TD]ไอพีหลัก 171.88.142.112 [/TD]
[TD]171.88.142.112[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ไอพีหลอก 185.245.99.201 จากนั้นให้ส่งไปที่ไอพีหลักระบุพอทได้[/TD]
[TD]171.88.142.112 [/TD]
[/TR]
[/TABLE]

ประมาณนี้ครับ ถ้าท่านใดรับทำเลยก็ติดต่อผมที่เมลนี้ได้เลยนะรับผม most7.th@gmail.com

iptables -t nat -A PREROUTING -d [COLOR=#333333]185.245.99.201 -p tcp --dport XXXX -j DNAT --to-destination [/COLOR]171.88.142.112
iptables -t nat -A POSTROUTING -d [COLOR=#333333]171.88.142.112 -j MASQUERADE

sysctl -w [/COLOR]net.ipv4.ip_forward=1
iptables -I FORWARD -d [COLOR=#333333]171.88.142.112 -j ACCEPT
[/COLOR]iptables -I FORWARD -s [COLOR=#333333]171.88.142.112 -j ACCEPT[/COLOR]

ขอบคุณมากครับ แต่… มันเอาไปใช้งานยังไงครับโค๊ตส่วนี้ บอกอีกนิดครับ พอจะได้คลำบ้าง

shell เข้าเครื่อง su เป็น root แล้วพิมพ์ลงไปใน shell เลยครับ

พิมพ์เสร็จแล้วอย่าลืมพิมพ์ service iptables save

ถ้าเป็น Debian หรือ Ubuntu ก็
aptitude install iptables-persistent
service iptables-persistent save