ขออนุญาติขาย Ram Server DELL SC1435 และ R200


Ram Dell SC1435

R200 มีกี่แถวครับ

แถวเดียวครับลูกพี่

ขายไปยัง ครับ