ขอถามเกี่ยวกับการใช้ ram ของ nginx หน่อยครับ

ทำการติดตั้ง + config ลองเทสโดยไม่ restart และ ลอง restart เครื่อง ผลที่ได้เหมือนกันคือ

ค่าที่ได้จาก top หลังติด nginx

Mem:  16429824k total, 16252540k used,   177284k free,   754880k buffers

Swap:  6813688k total,      256k used,  6813432k free, 12444700k cached

ผมไม่เข้าใจว่าการที่ ram free ประมาณ 100 mb นี่ถือว่ายังไง. เพราะก่อนติดตั้ง nginx ผมจะมี ram free ประมาณ 4 G ตลอด.

แต่ก็ยังไม่มีการใช้ ram เข้าไปใน Swap

อัตรา CPU ก็ไม่แตกต่างจากตอนที่ยังไม่ติดมากนัก รวมถึง load average ก็ไม่แตกต่างพูดได้ว่า “ไม่มีนัยสำคัญ”. ต่างกันตรงการใช้ ram นี่แหละ

ปริมาณ process ใน apache ถ้าดูจาก service monitor ใน DA ถือว่าลดลงไปมาก. ค่าที่ได้คือ

httpd (pid 12425 26573 29229 31489 31629 31673 31901 31926 31963 31971 31996 32061 )

ก็จะมีจำนวนอยู่ราว ๆ นี้ตลอดหลังจากติด nginx แต่ก่อนติดจะมี process เยอะมากกว่านี้ 3-4 เท่าได้.

จะวิเคราะห์ได้ยังไงดีครับ

12444700k cached

หมายความว่า app จริงๆ ใช้แรมแค่ไม่ถึง 4GB ด้วยซ้ำครับ

เข้าใจว่า 12444700k cached คือ Ram Free ถูกต้องรึเปล่าคะ

ระบบ linux ถ้าเอา ram ไปแล้วไม่ค่อยคายออกมาครับ มันจะเอาไปใช้ทำ buffer+cached เกิดประโยชน์กว่าปล่อยทิ้งให้ว่างไว้

ขอบคุณเซียน icez กับ คุณ KKE ครับ

Linux จะแตกต่าง Windows ครับ

Linux จะคาย Ram เมื่อต้องการใช้ / Windows จะใช้ Ram เมื่อต้องการใช้