รับ RAM ECC DDR4-2133Mhz 32GB 4 ตัว

รับ RAM ECC DDR4-2133Mhz 32GB 4 ตัว ไม่เอา Dual Channel
ขอใช้งานได้ปกติสภาพดีสามารถทิ้งรายละเอียดไว้ได้เลยครับ ขอบคุณครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.