หาซื้อ Rail ของ Server Dell 860 กับ sc1425

แบบตอนซื้อ ไม่ได้ซื้อด้วย
ตอนนี้ กะเอาของตู้ด้วย

ผมก็จะสังของ PE 860 อยู่เหมือนกันครับ เดี๋ยวผมจะ PM ไปครับ