Raid5 ใช้ harddisk 1 ตัวเก็บเก็บ parity ของharddisk ทุกตัวได้อย่างไร

คือตามรูปครับ สงสัย raid5 ตามที่อ่านมีความสามารถในการ hot swap ตัวใดเสียสามารถถอดเปลี่ยนได้ทันที ก็เลยสงสัย

จากรูป 0 parity จะมีไว้เก็บข้อมูลของ A0 B0 C0 D0 ก็เลยสงสัย ว่า 0parity จะเก็บข้อมูลขนาด 4 เท่าของเนื้อที่ตัวเองได้อย่างไร

หรือผมเข้าใจเรื่อง raid5 ผิดครับ แต่จากที่อ่านหลายๆที่ทำให้เข้าไปแบบนี้

ไม่ได้เก็บ 4 เท่าครับ

ก่อนอื่นต้องเข้าใจการทำ parity bit ก่อน
โดย parity bit เป็นคล้ายๆ การทำ checksum คัรบ โดยใช้ operator XOR ในการหาค่า

โดยนำ A0 B0 C0 D0 มาทำ XOR กันจะได้ parity bit ออกมาเป็น E0 (ขนาดเท่า A0 ตัวเดียวโดดๆ)
ซึ่งหากในสมการมีปัญหาขึ้นมา 1 ตัว ก็สามารถหาค่าได้ครับ
เหมือนกับเรารู้ค่าอยู่แล้ว 4 ตัวแปร แล้วต้องการหาค่าตัวแปรที่เหลือคัรบ

ประมาณว่า a + b + c + d = e
แล้วรู้ a b c e แต่ d พังไป ก็สามารถหาค่า d ได้จากสมการข้างต้นตามปกติครับ

เท่ากับว่า ถ้าพัง 1 ตัวก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าพังสองตัวพร้อมกันเมื่อไหร่ก็ดับอนาถครับ

^ ข้างบน เขาคุยอะไรกัน 555+

ขยายความเพิ่มเติมสำหรับ XOR นะครับ
XOR ย่อมาจาก exclusive OR ครับ ถ้าใครเรียนเรื่อง Logic มาน่าจะคุ้นๆครับ ก็จะมี AND , OR, NOR, NOT, XOR, XNOR

ตัวอย่างเช่น การคำนวนเลขฐานสอง


A =	0	0	1	1
B =	0	1	0	1

เมื่อ A and B จะได้เท่ากับ 0 0 0 1
เมื่อ A or B จะได้เท่ากับ 0 1 1 1
และ A xor B จะได้เท่ากับ 0 1 1 0

ที่จำได้เพราะตกแล้วตกอีกครับวิชานี้เรื่องการใช้

ขอบคุณ คุณ icez , music7up