ปรึกษา Radio Online!

เพื่อนฝากมาถามว่า

ram 128 mb

เปิดสถานี ได้กี่สถานีครับ

แล้วคนเข้าได้กี่คน

ขอบคุณครับ

แค่รัน os ก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือป่าวคร้บ

พอครับ Fedora Core 6

ลง minimal สุดๆ ใช้แรมประมาณ 60 - 80mb
แต่ถ้า vps ก็ต่ำกว่านั้นอีกครับ - -’ (cent ผมใช้อยู่ 30mb)

ก็คงรับคนฟังได้ซัก 200-300 คนละมั้งครับ