Rackspace ประกาศเป็นพันธมิตรกับ SendGrid ผู้ให้บริการอีเมล์

แม้ว่าปัจจุบัน Rackspace มีบริการอีเมล์อยู่แล้ว ทั้ง MS Exchange Hosting และ Rackspace Email บริการที่ Rackspace พัฒนาขึ้นมาเอง แต่ที่ผ่านมามีลูกค้าจำนวนมากที่ต้องการส่งอีเมล์ทีละมากๆหรือส่งเป็นจำนวนมากในแต่ละเดือน Rackspace จึงได้พยายามค้นหาผู้ให้บริการในลักษณะนี้โดยต้องมีคุณภาพที่ไว้วางใจได้ และก็ได้พบกับ SendGrid

ปัจจุบัน SendGrid เป็น ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอีเมล์ในรูปแบบคลาวด์ (cloud-based email infrastructure) ให้บริการระบบจัดส่งอีเมล์จำนวนมาก โดยมีรูปแบบการให้บริการทั้งบรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์ และแพลตตินัม บริการระดับบรอนซ์สามารถส่งได้ 100,000 อีเมล์ต่อเดือน ค่าบริการประมาณ 79.95 เหรียญต่อเดือน หรือประมาณ 2,400 บาท/เดือน และยังสามารถบริหารจัดการหรือควบคุมการส่งอีเมล์ผ่านเครื่องมือที่ได้จัดเตรียมไว้ ตั้งแต่การกำหนด Dedicated IP ให้ การให้ API สำหรับการเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นสำหรับการใช้งาน สำหรับบริการระดับโกลด์แพลตตินัมนั้นสามารถส่งได้ 300,000 อีเมล์ต่อเดือน ถึง 700,000 อีเมล์ต่อเดือน

การเข้าเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ทั้ง Rackspce และ SendGrid จะได้ร่วมกันพัฒนาบริการสำหรับลูกค้าของ Rackspace ให้มีความพึงพอใจ และประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีต่อไป

ที่มา : rackspace

ธรรมดาก็น่าจะพันธมิตรตั้งนานและครับ