ให้เช่าตู้ Rack พร้อม Server + Storage (SSD) ทั้งตู้ฟรี ตู้ละ 60.000.00 บาท

ให้เช่าตู้ Rack พร้อม Server + Storage ทั้งตู้ มีทั้งหมด 4 ตู้
แต่ละตู้ มีจำนวน Server + Storage (SSD) ไม่เท่ากัน สามารถเข้ามาดูหน้าตู้เองได้
ทั้งตู้มี IP ให้ (1 Class C) *** ทุกตู้ เดินสายด้วย Apm ทั้งหมด
เช่าตู่ละ 60,000 บาท
Tel: 0909651904 ภัสส์ / 092-5496198 แอลOption :