ตู้ rack server BELLCOMMS

ตู้ SERVER BELLCOMMS 19 นิ้ว
มือสองผ่านการใช้งานแล้ว
มีรอยจากการขนย้าย
มีพัดลมระบายความร้อน 2 ชุด
มีปลั๊กไฟแบบราง 2 ชุด
ฝาหน้าเป็นกระจก
ใช้งานมือเดียว
พัดลมระบายความร้อน
สามารถเพิ่มพัดลมระบายความร้อนได้อีก 2 ชุด
ความสูง 60 cm กว้าง 60 cm

ราคา 4990 บาท
BTS อุดมสุข
เบอร์ติดต่อ 086-770-8008 ตุ้ม

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.