ตามหารางด้านขวา r610 2 อัน

สวัสดีครับ
ด้วยว่าได้รางด้านซ้ายมา 2 อัน ของส่งมาผิด
ตามหารางด้านขวาของ R610 2 อันครับ ฮ่าๆๆ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.