ขายเครื่องเซิฟเวอร์ R610 | 15k (มีรูป)


#1

ขายเครื่องเซิฟเวอร์ R610
เครื่องสภาพ 80% อยู่ในห้อง IDC ตลอด

สเปกเครื่อง
CPU L5630x2
RAM 16GB
No Hdd

ราคา 15,000 บาท
โทร. 0954984718#2

ดันครับ
ยังอยู่


#3

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.