เดล r200 มานอนกองอยู่ที่บ้านแล้ว...ดังรูป อิอิ

ขำขำ

บ้านหรือ โรงแรมพี่ ไฮโซ มากมาย