ตัวบล๊อก Pupup ของ WindowsXP มันเตือน

เห็นตัวบล๊อก Pupup ของ WindowsXP มันเตือนเวลาเราเข้าบางเว็บ ว่าจะติดตั้ง ActiveX Control เลยอยากทรายว่าตัว ActiveX Control มีประโยชน์ หรือจะมีโทษกับเราอย่างไรครับ… :huh:

แล้วแต่ active x ครับ บางตัวก็อันตราย บางตัวก็จำเป็น อย่างเช่น Flash เป็นต้น