ถามเเกี่ยวกับ Public Key Authentication ถ้าลง DA ไปแล้วสามารถทำได้หรือไม่

ถามเเกี่ยวกับ Public Key Authentication ถ้าลง DA ไปแล้วสามารถทำได้หรือไม่
แล้วจะมีปัญหาอะไรกับ ระบบหรือไม่ครับ

รบกวนผู้รู้ด้วย ครับ

Public Key ของอะไรเหรอครับ ??

ssh ? ทำได้ปกติครับ ไม่เกี่ยวกับ DA

Public Key Authentication