รับสมัคร Programmer JAVA จำนวน 1 ตำแหน่งครับ

[B]Programmer JAVA
[/B]
เพศชาย-หญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 0-2 ปี
สามารถเขียนโปรแกรมภาษา JAVA , C++ , PHP หรือ อื่นๆได้ดี
มีทักษะในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

[B]หน้าที่และความรับผิดชอบ[/B]

คิดวิเคราะห์ระบบงาน และเขียนโปรแกรม
ดูแลระบบฐานข้อมูล
บริการด้านซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์แก่หน่วยงานต่างๆ

สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติส่วนตัว หลักฐานการศึกษา และรูปถ่าย มาที่

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 121/89 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 02-202-9200 ต่อ 80 , 86
E-MAIL : hr@thaihealth.co.th