ใครพอทราบวิธีตั้ง proftpd ให้เวลาของ log ตรงกับเวลาของเครื่องได้บ้าง

ผมไปแก้ config ตรงนี้เป็น On แล้ว
TimesGMT on

แต่มันเวลาถูกต้องเฉพาะตอน user login แต่พอใส่ pass มันกลับบันทึกเป็นแบบเดิม ทำให้เวลาไม่ตรงกับความเป็นจริง

ช่วยหน่อยครับ

ผมก็เป็นเหมือนครับ ลองหาข้อมูลดูเข้าบอกให้แก้เป็น

TimesGMT off
SetEnv TZ :/etc/localtime

ตอนนี้เวลาตรงแล้ว

ขอบคุณครับจะลองดู