มีปัญหา เรื่อง process ของ apache ครับ

ปกติ เวลารัน apache มันจะ ขึ้นมา 5 process แต่ เวลามี คนเรียกเวบ มากๆ มันจะ มี process เข้ามา มาก และ client ไม่สามารถเวบเวบได้ แต่ พอร์ตอื่นๆ สามารถ ใช้งานได้ เร็วปกติ ยกเว้น 80 พอร์ตเดียว อยากทราบวิธีแก้ ไข ครับ ว่าอะไร น้อยไป

load average: 0.09, 0.08, 0.08

Cpu(s): 8.0% user, 0.4% system, 0.0% nice, 91.6% idle
Mem: 516360k total, 290692k used, 225668k free, 55252k buffers

อ้อ อีกนิดคับ postfix ส่งเมลล์ จาก outlook ไป host อื่นไม่ได้ เพราะ เรี่อง relay อยากทราบว่าแก้ ตรงไหนครับ

ขอบคุณครับ

ลอง search คำว่า max client ใน httpd.conf ครับ แล้วลองปรับให้มากขึ้น อย่าลืม restart httpd ด้วย

<IfModule prefork.c>
StartServers 5
MinSpareServers 5
MaxSpareServers 10
MaxClients 20
MaxRequestsPerChild 0
</IfModule>

<IfModule worker.c>
StartServers 2
MaxClients 150
MinSpareThreads 25
MaxSpareThreads 75
ThreadsPerChild 25
MaxRequestsPerChild 0
</IfModule>

ใช่ ตรงนี้หรือป่าวครับ

ครับ ลองเพิ่มที่ตัวบนเป็น 150 และที่ตัวล่างเป็น 300 แล้ว

service httpd restart

ขอบคุณมากครับ ไม่ทราบว่าพอรู้เรื่องของ วิธีแก้ relay ของ postfix ตามที่ถามไปหรือป่าวครับ

คำถามไม่ชัด error อะไรใน log file ครับ

ส่งเมลล์ จาก outlook ไป host อื่นไม่ได้ เพราะ เรี่อง เหมือนกับไม่ได้ set relay access control น่ะครับ มันถูก host อื่น ดีด กลับ เลยอยากทราบว่า แก้ relay ได้ตรงไหน ครับ ของ posfix

The message could not be sent because one of the recipients was rejected by the server. The rejected e-mail address was ‘dajim@hotmail.com’. Subject ‘ทดสอบการส่งจดหมาย’, Account: ‘mail.test1.com’, Server: ‘mail.test1.com’, Protocol: SMTP, Server Response: ‘554 <dajim@hotmail.com>: Relay access denied’, Port: 25, Secure(SSL): No, Server Error: 554, Error Number: 0x800CCC79

Error จาก outlook ตามนี้เลยครับ

Access denied: Relay not authorized or not local host not a gateway

error จาก log file ครับ ไม่ใช่จาก Outlook

ขอโทษที่ครับ นี่ ครับ จาก /var/log/maillog

Nov 5 15:06:43 localhost postfix/smtpd[12156]: connect from unknown[125.24.7.221]
Nov 5 15:06:43 localhost postfix/smtpd[12156]: warning: SASL authentication failure: no secret in database
Nov 5 15:06:43 localhost postfix/smtpd[12156]: warning: unknown[125.24.7.221]: SASL NTLM authentication failed
Nov 5 15:06:43 localhost postfix/smtpd[12156]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[125.24.7.221]: 554 <dajim@hotmail.com>: Relay access denied; from=<webmaster@luktao.com> to=<dajim@hotmail.com> proto=ESMTP helo=<server>

ตามนี้เลยครับ

เหมือนว่าจะ set ไม่ถูกต้อง luktao อาจไม่ได้อยู่ใน localdomain ลองเช็ค config ของ postfix หน่อยนะครับ ว่ามีโดเมนดังกล่าวเป็น localdomain หรือเปล่า

รอผู้เชี่ยวชาญ postfix มาดูดีกว่า

debian:~# cat sender-access

MTA Managment Sender Access List;

Please do NOT edit it manually;

webmaster@luktao.com OK

ผมคิดว่า เป็นไฟล์นี้ นะครับ
ส่งจาก webmail ไป หา hotmail หัวเปนแบบนี้นะครับ

Received: from debian ([202.x.x.x]) by MC6-F26.hotmail.com with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.211); Sat, 5 Nov 2005 01:11:19 -0800
Received: from UebiMiau (debian.local [127.0.0.1])by debian (Postfix) with SMTP id 1449A1B52Dfor <dajim@hotmail.com>; Sat, 5 Nov 2005 16:11:17 +0700 (ICT)
Received: from client 125.24.7.221 for UebiMiau2.7 (webmail client); Sat, 5 Nov 2005 16:11:16 -0000
X-Message-Info: 6sSXyD95QpWhvKANMlbqv75A4aQd0Tmk3W3Pq6glzdk=
X-Mailer: UebiMiau 2.7.2
X-Original-IP: 125.24.7.221
X-MSMail-Priority: Medium
Return-Path: webmaster@luktao.com
X-OriginalArrivalTime: 05 Nov 2005 09:11:19.0910 (UTC) FILETIME=[E2873060:01C5E1E8]

ปล.รอบแรก ที่เอา error จาก outlook ให้ดู เพราะว่า ส่งออกจาก outlook ไม่ได้น่ะครับ
แต่ สามารถ ส่งจากเวบเมลล์ ได้ จากความเข้าใจของผม เวบเมลล์ มันคือ localhost เลยได้ ใน outlook ผมลอง ติ๊ก และไม่ติ๊ก ตรง my server require authentication แล้วครับ

เหอๆ ท่าน pizza ยกให้ผู้รู้ postfix สะแล้ว พอมีใครรู้ เรื่อง postfix มั๊ยครับ รบกวนช่วยหน่อย ปกติผมเคยใช้ qmail มัน แก้ relay แบบนี้

echo ‘127.:allow,RELAYCLIENT=""’ >> /etc/tcp.smtp

qmailctl cdb

พอ มาใช้ postfix ยัง ก๊งๆ อยู่ เลย