ตามหา Power supply ML370 G2/G3

รบกวนหน่อยครับ ใครพอมี Power Supply ตัวนี้ ราคาแบ่งปันได้บ้างครับ

PN 216068-002
PN 230993-001
500w

-ขอบคุณครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.