ขอวิธีเปิด port 43 ครับ Centos

ขอบคุณครัช

iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 43 -j ACCEPT

1 Like

port ขาออก (ต่อไปหาคนอื่น) ปกติไม่ต้องเปิดนะครับ มันไม่ block อยู่แล้ว (ยกเว้นไปทำอะไรกับ firewall ไว้เอง)

ส่วนถ้าจะเปิด service whois ก็ตั้ง firewall ตามด้านบน ที่เหลือก็หา service มารันครับ

1 Like

nano /etc/sysconfig/iptables

เพิ่ม iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 43 -j ACCEPT ลงไป
/etc/init.d/iptables restart

ประมาณนี้ได้ไหมครับ

1 Like

เปิด port แล้วแต่พอจะจัดการ Nameservers มันขึ้นแบบนี้อะครับ ผมก็ได้ config api กับ resellerclub แล้ว

ลองปิง ip ออกไป Resellerclub ดูยังครับ ใช้เน็ตของไรครับ

api มันไม่ได้วิ่งที่ Port 43 นะ
มันวิ่งผ่าน https port 443 นี่ละครับ

ละต้องทำไงครับผมเปิด แค่ port 43 ต้องเปิด 443 ไหม

แนะนำแบบนี้ครับ ปิด firewall ก่อนแล้ว test ถ้า test ผ่านค่อยมาไล่ เดี๋ยวจะไล่ปัญหากันคนละอย่าง

แนะนำตามนี้เหมือนกันครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.