ช่้วยด้วยคับเข้า plesk ไม่ได้

เมื่อคืนเพิ่ม ip ไปที่ซื้อมา ปกติครับ ตื่นมา plesk เข้าไม่ได้ ทั้ง ผ่าน url และ ผ่าน ip ผมก็ restart แล้วนะครับ

ทั้งรีเซิฟแล้วด้วย

ไม่รู้จะเกี่ยวกับ firewall หรือเปล่า ลอง stop ดูครับ

1 Like

tail -f /var/log/? error ดูก่อนครับ

1 Like

ได้แล้วครับใช้คำสั่ง service psa-firewall stop แต่มัน ดับไปเองทุกครั้งเลยพอถึงตอนเช้า ตอนพิมคำสั่งใหม่ ขอวิธีแก้หน่อยครับ

ขอช่วยหน่อยน้าคับ
ได้แล้วครับใช้คำสั่ง service psa-firewall stop แต่มัน ดับไปเองทุกครั้งเลยพอถึงตอนเช้า ตอนพิมคำสั่งใหม่ ขอวิธีแก้หน่อยครับ

ลบ psa-firewall ทิ้งก็ได้นะครับ -_-

อยากจิร้อง -_-

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.