ต้องการซื้อ/เช่า Plesk

ต้องการเช่า Plesk Unlimited Domain (Windows)

หรือซื้อขาด Plesk Unlimited (Windows)

ผู้ขายที่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีได้ ขอใบเสนอราคาด้วยครับ

และอยากทราบจะใช้ได้เมื่อไหร่ หลังชำระเงิน

ขอบคุณครับ