ถ้าใช้ Plesk เเล้วสามารถที่จะไม่ใช้ IISได้ไหม windows 2003

ถ้าใช้ Plesk เเล้วสามารถที่จะไม่ใช้ IISได้ไหม windows 2003 จะลง Apache เเทน จะได้ไหมคับ ช่วยตอบกันมาที เพราะ Apache มี function หลายตัวที่ รันบน windows ไม่ได้

Plsk บน Windows ทำมาคอนโทรล IIS โดยเฉพาะครับ แต่ตัว Plesk เองก็รันผ่าน apache

วิธีเดียวที่คุณจะใช้ Apache ที cp เป็น plesk เห็นจะมีอย่างเดียวคือ เปลี่ยนไปใช้ Linux ครับ

*** หลักการเลือก Unix or Windows ***

อยากให้มองว่าเราต้องการ run application อะไรเป็นหลักครับ
หากประสงค์ทำงานกับ ASP, .Net ควรจะเลือก Windows & CP for Windows
หากประสงค์ทำงานกับ PHP, Tomcat ควรเลือก Unix/Linux

หากเลือกทำงานทั้งสองอย่างคือทั้ง ASP & PHP ไม่อยากจะแนะนำครับ ถึงทำได้แต่ก็ไม่ดีเท่าไร
สำหรับ Plesk จะใช้ Apache ทำงานในส่วน CP โปรแกรมครับ
เนื่องจาก port มาจาก Unix Platform นั้นเอง (ได้ข่าวว่ายังไม่สมบรูณ์เท่าไร)