รบกวนด้วยครับมีปัญหาเรื่อง plesk group ครับ

พอดีอยู่ๆผม สั่ง restart apache แล้วมัน ขึ้นดังนี้ครับ
Stopping httpd:

ไปทำอะไรกับระบบรึเปล่าครับ
เหมือนว่า group psacln หาย

ใน /etc/group ยังมี psacln อยู่ครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับอยู่ๆ ผม สั่ง restart apache ทีเดียวเป็นเรื่องเลยครับ

อยู่ๆๆ apache ก็ฟ้องตัวนี้ขึ้นมาครับ

root:x:0:root,psaserv
bin:x:1:root,bin,daemon
daemon:x:2:root,bin,daemon
sys:x:3:root,bin,adm
adm:x:4:root,adm,daemon
tty:x:5:
disk:x:6:root
lp:x:7:daemon,lp
mem:x:8:
kmem:x:9:
wheel:x:10:root
mail:x:12:mail,exim
news:x:13:news
uucp:x:14:uucp
man:x:15:
games:x:20:
gopher:x:30:
dip:x:40:
ftp:x:50:
lock:x:54:
nobody:x:99:
users:x:100:
rpm:x:37:
dbus:x:81:
utmp:x:22:
apache:x:48:apache
avahi:x:70:
exim:x:93:
distcache:x:94:
utempter:x:35:
floppy:x:19:
vcsa:x:69:
haldaemon:x:68:
named:x:25:
sshd:x:74:
webalizer:x:67:
mysql:x:27:
xfs:x:43:
ntp:x:38:
psaftp:x:500:psaftp
qmail:x:2520:
nofiles:x:2020:drweb
popuser:x:31:
psaadm:x:2521:psaadm
psaserv:x:2522:apache,psaftp,psaadm
psacln:x:2523:
postgres:x:26:
tomcat:x:91:
mailman:x:41:
drweb:x:2524:drweb

อันนี้ในส่วนของ /etc/group ของผมครับผม รบกวนชี้แนะด้วยครับ

ขอบคุณครับ