ขอความช่วยเหลือครับ ผมไม่สามารถลบโดเมนได้ใน Plesk 8.3 Linux มี Error

Unable to create Card object: Card: unable to select: no such row in the table


0: /usr/local/psa/admin/plib/common_func.php3:158
psaerror(string ‘Unable to create Card object: Card: unable to select: no such row in the table’)
1: /usr/local/psa/admin/htdocs/domains/dom_users/dl_usr_ed.php3:46

และ

DomainUser::getAccount failed: Unable to create Account object: Account: unable to select: no such row in the table


0: /usr/local/psa/admin/plib/class.PhDomain.php:424
PhDomain->reset(integer ‘0’, boolean true, boolean false)
1: /usr/local/psa/admin/plib/class.BsDomain.php:307
BsDomain->reset(integer ‘0’)
2: /usr/local/psa/admin/plib/class.BsDomain.php:301
BsDomain->delete(integer ‘0’)
3: /usr/local/psa/admin/plib/class.BsDomain.php:541
mdeleteDomains(array)
4: /usr/local/psa/admin/plib/class.Manager.php:352
Manager->removeDomains(array)
5: /usr/local/psa/admin/htdocs/domains/removeDomains.php3:44

จาก error เหมือน